Bài 15: Bài toán tính tuổi

Gửi câu hỏi Báo lỗi Học bài tiếp theo

Bài toán tính tuổi là một trong số các bài toán có lời văn thường gặp ở tiểu học. Video bài giảng Bài 15: Bài toán tính tuổi nằm trong khóa học Toán nâng cao lớp 3, được hệ thống giáo dục Vinastudy  giới thiệu tới quí phụ huynh và các em học sinh nhằm mục đích hỗ trợ các em học tập tốt hơn các bài toán tính tuổi.

Các dạng toán tính tuổi

Dạng 1: Cho biết tổng và tỉ số tuổi của hai người

Ví dụ: Cách đây 8 năm tổng số tuổi của hai chị em là 24 tuổi. Hiện nay tuổi em bằng $\frac{3}{5}$ tuổi chị. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

Bài giải:

Sau mỗi năm, mỗi người tăng lên 1 tuổi nên tổng số tuổi của hai chị em hiện nay là:

24 + 8 x 2 = 40 ( tuổi)

Sơ đồ:

233- bài 15 bài toán tính tuổi hình 1

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5 = 8 ( phần)

Giá trị của một phần là :

40 : 8 = 5 ( tuổi)

Tuổi em hiện nay là:

5 x 3 = 15 ( tuổi)

Tuổi chị hiện nay là:

40 – 15 = 25 ( tuổi)

          Đáp số: chị 25 tuổi

                        Em 15 tuổi

Dạng 2: Cho biết hiệu và tỉ số tuổi của hai người.

Ví dụ : Năm nay anh 17 tuổi và em 8 tuổi. Hỏi cách đây mấy năm thì tuổi anh gấp 4 lần tuổi em ?

Bài giải:

Hiệu số tuổi của anh và em là 17 – 8 = 9 ( tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai anh em không đổi theo thời gian nên ta có sơ đồ:

233- bài 15 bài toán tính tuổi hình 2

Hiệu số phần bằng nhau là :

4 – 1= 3 ( phần)

Giá trị một phần là:

9 : 3 = 3 ( tuổi)

Tuổi em khi tuổi anh gấp 4 lần tuổi em là:

  3 x 1 = 3 ( tuổi)

Tuổi anh gấp 4 lần tuổi em cách đây số năm là :

8 – 3 = 5 ( năm)

     Đáp số 5 năm

Dạng 3: Cho biết tổng và hiệu số tuổi của hai người

Ví dụ:  Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 36 tuổi. Bố hơn con 24 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài giải:

Tuổi của con là :

(36 – 24 ): 2 = 6 ( tuổi)

Tuổi của bố là :

36 – 6 = 30 ( tuổi )

           Đáp số: Bố: 30 tuổi

                         Con 6 tuổi

Nội dung video

Với thời lượng 33: 24, thầy Nguyễn Thành Long  sẽ giúp đưa tới cho học sinh các bài tập và lời giải cụ thể của các bài toán đặc trưng, góp phần giúp các em nắm vững dạng toán. Các bài toán trong dạng toán này sẽ giúp các em học sinh lớp 3 biết cách tính ở nhiều dạng bài tập khác nhau.

Phần 1: Kiến thức cần nhớ

Dạng 1: Tính tuổi hiện nay

Sơ đồ ( 3 năm trước)

   233- bài 15 bài toán tính tuổi hình 3

Tuổi con 3 năm trước:

10  - 3 = 7 ( tuổi)

Tuổi mẹ 3 năm trước là:

7 x 5 = 35 ( tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là:

35 + 3 = 38 ( tuổi)

       Đáp số: 38 tuổi

Dạng 2: Tính tuổi trước đây

  • Hiện tại tổng số tuổi của 2 người : 40

Trước đó 3 năm, tổng số tuổi của 2 người.

  40 – 3 – 3 = 34 ( tuổi)

Ví dụ : Năm nay con 7 tuổi. Tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi ba năm trước tổng số tuổi của cả hai mẹ con là bao nhiêu tuổi ?

Bài giải:

Sơ đồ

233- bài 15 bài toán tính tuổi hình 3

 Tuổi mẹ hiện nay là:

7 x 5 = 35 ( tuổi)

Tổng số tuổi hai mẹ con 3 năm trước :

( 7 + 35 )  - 3 – 3 = 36 ( tuổi)

                       Đáp số: 36 tuổi

Dạng 3: Tính tuổi sau này

Hiện tại tuổi 2 người là 40 tuổi

5 năm sau, tổng số tuổi 2 người là:

40 + 5 + 5 = 50 ( tuổi)

Ví dụ: Mẹ sinh con năm 24 tuổi, khi tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con thì mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài giải:

Sơ đồ:

 

233- bài 15 bài toán tính tuổi hình 4

Hiệu số phần bằng nhau :

 4 – 1 = 3 ( phần)

Tuổi của con là:

24 : 3 = 8 ( tuổi)

Tuổi của mẹ là:

8 x 4 = 32 ( tuổi)

            Đáp số: Con 8 tuổi

                           Mẹ 32 tuổi

Phần 2: Các ví dụ

Ví dụ 1: Tuổi của bố Huy, mẹ Huy và tuổi của Huy cộng lại là 70 tuổi. Mẹ và Huy có tất cả 35 tuổi. Bố hơn Huy 30 tuổi. Hỏi tuổi của mỗi người?

Bài giải:

Tuổi của bố Huy là:

70 – 35 = 35 ( tuổi)

Tuổi của Huy là:

35 – 30 = 5 ( tuổi)

Tuổi của mẹ Huy là :

35 – 5 = 30 ( tuổi)

              Đáp số: bố Huy 35 tuổi

                             Mẹ Huy 30 tuổi

                              Huy 5 tuổi

Ví dụ 2: Tuổi của Huy sau đây 3 năm thì gấp 3 lần tuổi của Huy trước đây 3 năm . Hỏi tuổi của Huy hiện tại là bao nhiêu?

Bài giải:

Sơ đồ:

 

233- bài 15 bài toán tính tuổi hình 5 

Hiệu số tuổi của Huy ở 2 thời điểm là:

3 + 3 = 6 ( tuổi)

Số tuổi của Huy 3 năm trước là:

6 : 2 = 3 ( tuổi)

Số tuổi của Huy hiện tại là:

3 + 3 = 6 ( tuổi)

      Đáp số: 6 tuổi

Ví dụ 3 : Tuổi của Hiếu bằng $\frac{1}{10}$ tuổi của bố và bằng $\frac{1}{8}$ tuổi của mẹ. Bố hơn mẹ 8 tuổi. Hỏi Hiếu bao nhiêu tuổi?

Bài giải:

$\frac{1}{10}$tuổi bố = $\frac{1}{8}$tuổi mẹ

Sơ đồ:

233- bài 15 bài toán tính tuổi hình 6

Số tuổi của Hiếu là:

8 : 2 = 4 ( tuổi)            

        Đáp số: 4 tuổi

Ví dụ 4 : Hiện nay con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi con bằng $\frac{1}{5}$ tuổi mẹ?

Bài giải:

Tuổi mẹ là : 8 x 4 = 32 tuổi

Khi tuổi con = $\frac{1}{5}$tuổi mẹ

Sơ đồ:

 

233- bài 15 bài toán tính tuổi hình 7

Hiệu số tuổi mẹ và con

32 – 8 = 24 ( tuổi)

Tuổi con lúc này là:

24 : 4 = 6 ( tuổi)

Vậy trước đây : 8 – 6 = 2 ( năm) thì tuổi của con bằng $\frac{1}{5}$ tuổi mẹ.

Ví dụ 5:Hiện nay em 4 tuổi còn anh 10 tuổi. Hỏi mấy năm nữa tuổi anh gấp đôi tuổi em ?

Bài giải:

Hiệu số tuổi của anh và em là :

10  4 = 6 ( tuổi)

Khi tuổi anh gấp đôi tuổi em Sơ đồ:

Sơ đồ:    

233- bài 15 bài toán tính tuổi hình 8              

 

Tuổi em lúc này là :

6 x 2 = 6 ( tuổi)

Vậy 2 năm sau thì tuổi con bằng $\frac{1}{2}$tuổi anh

6 – 4 = 2

      Đáp số: 2 năm

Ngoài ra, VinaStudy còn có các khóa học giúp các con học sinh lớp 3 mở rộng, nâng cao kiến thức Toán của mình như:

Khóa học cơ bản, bám sát sách giáo khoa

Khóa nâng cao

Khóa bồi dưỡng học sinh giỏi

Khóa ôn violympic toán 3

Khóa ôn va luyện toán 3 học kì I

Khóa luyện đề thi violympic 

Hệ thống Vinastudy chúc các con học tập thật tốt !

Anh chị phụ huynh tham khảo thêm các khóa học khác của lớp 3:

Các khóa học tiếng anh

Các khóa Toán Tiếng Anh

Các khóa học Tiếng Việt

Đề cương khoá học

1. Bài giảng học thử học kì I

3. Cấp độ 1: Các kĩ thuật và kiến thức cần thiết trong chương trình toán lớp 3

4. Cấp độ 2: Các dạng bài tập trọng tâm nâng cao trong chương trình lớp 3