Bài 15: Bài toán tính tuổi

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Bài toán tính tuổi là một trong số các bài toán có lời văn thường gặp ở tiểu học. Video bài giảng Bài 15: Bài toán tính tuổi nằm trong khóa học Toán nâng cao lớp 3, được hệ thống giáo dục Vinastudy  giới thiệu tới quí phụ huynh và các em học sinh nhằm mục đích hỗ trợ các em học tập tốt hơn các bài toán tính tuổi.

  1. Các dạng toán tính tuổi

Dạng 1: Cho biết tổng và tỉ số tuổi của hai người

Ví dụ: Cách đây 8 năm tổng số tuổi của hai chị em là 24 tuổi. Hiện nay tuổi em bằng $\frac{3}{5}$ tuổi chị. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

Bài giải:

Sau mỗi năm, mỗi người tăng lên 1 tuổi nên tổng số tuổi của hai chị em hiện nay là:

24 + 8 x 2 = 40 ( tuổi)

Sơ đồ:

233- bài 15 bài toán tính tuổi hình 1

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5 = 8 ( phần)

Giá trị của một phần là :

40 : 8 = 5 ( tuổi)

Tuổi em hiện nay là:

5 x 3 = 15 ( tuổi)

Tuổi chị hiện nay là:

40 – 15 = 25 ( tuổi)

          Đáp số: chị 25 tuổi

                        Em 15 tuổi

Dạng 2: Cho biết hiệu và tỉ số tuổi của hai người.

Ví dụ : Năm nay anh 17 tuổi và em 8 tuổi. Hỏi cách đây mấy năm thì tuổi anh gấp 4 lần tuổi em ?

Bài giải:

Hiệu số tuổi của anh và em là 17 – 8 = 9 ( tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai anh em không đổi theo thời gian nên ta có sơ đồ:

233- bài 15 bài toán tính tuổi hình 2

Hiệu số phần bằng nhau là :

4 – 1= 3 ( phần)

Giá trị một phần là:

9 : 3 = 3 ( tuổi)

Tuổi em khi tuổi anh gấp 4 lần tuổi em là:

  3 x 1 = 3 ( tuổi)

Tuổi anh gấp 4 lần tuổi em cách đây số năm là :

8 – 3 = 5 ( năm)

     Đáp số 5 năm

Dạng 3: Cho biết tổng và hiệu số tuổi của hai người

Ví dụ:  Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 36 tuổi. Bố hơn con 24 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài giải:

Tuổi của con là :

(36 – 24 ): 2 = 6 ( tuổi)

Tuổi của bố là :

36 – 6 = 30 ( tuổi )

           Đáp số: Bố: 30 tuổi

                         Con 6 tuổi

II. Các bài tập:

Bài 1: Cách đây 5 năm con lên 5 tuổi và tuổi mẹ lúc đó gấp 7 lần tuổi con. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi con bằng $\frac{1}{2}$lần tuổi mẹ?

Bài giải:

Tuổi mẹ cách đây 5 năm là : 5 x 7 = 35 ( tuổi)

Mẹ hơn con số tuổi là : 35 – 5 = 30 ( tuổi)

Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian.

Sơ đồ:

 233 bài 15 bài toán tính tuổi (2) hình 1

Hiệu số phần bằng nhau là: 2 -1 = 1 ( phần)

Tuổi con khi con bằng $\frac{1}{2}$ lần tuổi mẹ là: 30 x 1 : 1 = 30 ( tuổi)

Tuổi con hiện nay là: 5 + 5 = 10 ( tuổi)

Thời gian từ nay cho đến khi tuổi con bằng $\frac{1}{2}$ lần tuổi mẹ là:

30 – 10 = 20 ( năm)

            Đáp số: 20 năm

Bài 2: Cách đây 8 năm tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con và tổng số tuổi của hai mẹ con lúc đó bằng 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con?

Bài giải:

Sơ đồ : ( cách đây 8 năm)

 233 bài 15 bài toán tính tuổi (2) hình 2

Tổng số phần là :

1 + 7 = 8 ( phần ) 

Giá trị 1 phần là:

32 : 8 = 4 ( tuổi)

Tuổi của con cách đây 8 năm là:

4 x 1 = 4  ( tuổi)

Tuổi mẹ cách đây 8 năm là:

4 x 7 = 28 ( tuổi)

Mẹ hơn con số tuổi là :

28 – 4 = 24 ( tuổi)

Tuổi con hiện nay là :

4 + 8 = 12 ( tuổi)

 Vì hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian nên ta có

Sơ đồ:

233 bài 15 bài toán tính tuổi (2) hình 3

Hiệu số phần bằng nhau là 2 – 1 = 1 ( phần )

Tuổi con khi tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con là:

(24 :1) x 1 = 24

Thời gian từ nay cho đến khi tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con là:

 24 – 12 = 12 ( năm)

                          Đáp số: 12 năm

Bài 3: Năm nay cha 41 tuổi, con 9 tuổi . Hỏi cách đây bao nhiêu năm thì tuổi cha gấp 5 lần tuổi con?

Bài giải:

Mỗi năm mỗi người tăng thêm 1 tuổi nên hiệu số tuổi của hai cha con là không thay đổi :

41 – 9 = 32 ( tuổi)

Khi tuổi cha gấp 5 lần tuổi con thì cha vẫn hơn con 32 tuổi.

Sơ đồ:

233 bài 15 bài toán tính tuổi (2) hình 4

Hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 1 = 4 ( phần )

Tuổi của con khi cha gấp 5 lần tuổi con là:

( 32 : 4 ) x 1 = 8 ( tuổi)

Cách đây số năm để tuổi cha gấp 5 lần tuổi con là :

9 – 8 = 1 ( năm)

Cách đây 1 năm thì tuổi cha gấp 5 lần tuổi con.

Nội dung video

Với thời lượng 16: 47, thầy Nguyễn Thành Long  sẽ giúp đưa tới cho học sinh các bài tập và lời giải cụ thể của các bài toán đặc trưng trong chương trình toán lớp 4, góp phần giúp các em nắm vững dạng toán. Các bài toán trong dạng toán này sẽ giúp các em học sinh lớp 3 biết cách tính tuổi ở nhiều dạng bài tập khác nhau.

Phần 1: Kiến thức cần nhớ

Dạng 1: Tính tuổi hiện nay

Đề bài: Ba năm trước tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Biết tuổi con hiện tại là 10 tuổi. Tính tuổi mẹ hiện nay.

Giải:

Sơ đồ: ( 3 năm trước)

233- bài 15 bài toán tính tuổi hình 3

Tuổi con 3 năm trước:

10  - 3 = 7 ( tuổi)

Tuổi mẹ 3 năm trước là:

7 x 5 = 35 ( tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là:

35 + 3 = 38 ( tuổi)

       Đáp số: 38 tuổi

Dạng 2: Tính tuổi trước đây

Lý thuyết:

Hiện tại tổng số tuổi của 2 người : 40

Trước đó 3 năm, tổng số tuổi của 2 người.

  40 – 3 – 3 = 34 ( tuổi)

Ví dụ : Năm nay con 7 tuổi. Tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi ba năm trước tổng số tuổi của cả hai mẹ con là bao nhiêu tuổi ?

Bài giải:

Sơ đồ:

 233- bài 15 bài toán tính tuổi hình 3

Tuổi mẹ hiện nay là:

7 x 5 = 35 ( tuổi)

Tổng số tuổi hai mẹ con 3 năm trước :

( 7 + 35 )  - 3 – 3 = 36 ( tuổi)

                       Đáp số: 36 tuổi

Dạng 3: Tính tuổi sau này

Lý thuyết

Hiện tại tuổi 2 người là 40 tuổi

5 năm sau, tổng số tuổi 2 người là:

40 + 5 + 5 = 50 ( tuổi)

Ví dụ: Mẹ sinh con năm 24 tuổi, khi tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con thì mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài giải:

Sơ đồ:

233- bài 15 bài toán tính tuổi hình 4

Hiệu số phần bằng nhau :

 4 – 1 = 3 ( phần)

Tuổi của con là:

24 : 3 = 8 ( tuổi)

Tuổi của mẹ là:

8 x 4 = 32 ( tuổi)

            Đáp số: Con 8 tuổi

                           Mẹ 32 tuổi

Phần 2: Các ví dụ

Ví dụ 1: Tuổi của bố Huy, mẹ Huy và tuổi của Huy cộng lại là 70 tuổi. Tổng số tuổi của mẹ và Huy bằng 35 tuổi. Bố hơn Huy 30 tuổi. Hỏi tuổi của mỗi người?

Bài giải:

Tuổi của bố Huy là:

70 – 35 = 35 ( tuổi)

Tuổi của Huy là:

35 – 30 = 5 ( tuổi)

Tuổi của mẹ Huy là :

35 – 5 = 30 ( tuổi)

              Đáp số: bố Huy 35 tuổi

                             Mẹ Huy 30 tuổi

                              Huy 5 tuổi

Ngoài ra, VinaStudy còn có các khóa học giúp các con học sinh lớp 3 mở rộng, nâng cao kiến thức Toán của mình như:

Khóa học cơ bản, bám sát sách giáo khoa

Khóa nâng cao

Khóa bồi dưỡng học sinh giỏi

Khóa ôn violympic toán 3

Khóa ôn va luyện toán 3 học kì I

Khóa luyện đề thi violympic

Hệ thống Vinastudy chúc các con học tập thật tốt !

Anh chị phụ huynh tham khảo thêm các khóa học khác của lớp 3:

Các khóa học tiếng anh

Các khóa Toán Tiếng Anh

Các khóa học Tiếng Việt

Đề cương khoá học

1. Bài giảng học thử học kì I

2. Bài giảng học thử học kì II

3. Cấp độ 1: Các kĩ thuật và kiến thức cần thiết trong chương trình toán lớp 3

4. Cấp độ 2: Các dạng bài tập trọng tâm nâng cao trong chương trình lớp 3