Bài 5: Bài toán lập số (Tiết 2)

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Trong chương trình nâng cao Toán ở Tiểu học, dạng Toán “ Tạo lập số” được đề cập ngay từ lớp 1. Ở chương trìnhToán nâng cao lớp 3 cấu trúc của dạng toán này yêu cầu phức tạp hơn.Video bài giảng Bài 5 Bài toán lập số nằm trong khóa học Toán nâng cao lớp 3, được hệ thống giáo dục Vinastudy  giới thiệu tới quí phụ huynh và các em học sinh nhằm mục đích hỗ trợ các em học tập tốt hơn các bài toán về tổng dãy số cách đều. 

Lý thuyết cơ bản

Các bài tập về lập số các số tự nhiên thường ta căn cứ vào cấu tạo số tự nhiên để lập các số theo yêu cầu của đề bài. Nên chú ý lập số theo một thứ tự nhất định như: từ nhỏ đến lớn hoặc ngược lại từ lớn đến nhỏ như thế ít bị sai sót hơn.

Các cách để tạo lập số

Cách 1: Liệt kê

Ví dụ 1: Cho 3 chữ số 1; 2; 3. Lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau?

Bài giải:

Các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau được viết từ 3 chữ số 1;2;3 là:

123; 132; 213; 231; 312; 321

Có tất cả 6 số.

Ví dụ 2: Cho 4 chữ số 0; 1; 2; 3. Lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau?

Bài giải

Các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau được viết từ 4 chữ số 0; 1; 2; 3 là:

102; 103; 120; 123; 130; 132

201; 203; 210; 213; 230; 231

301; 302; 310; 312; 320; 321

Có tất cả 18 số

Cách 2: sử dụng qui tắc nhân.

Ví dụ: Cho 3 chữ số 1; 2; 3. Lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số?

Bài giải:

Với 3 chữ số 1; 2; 3

a có 3 cách chọn

b có 3 cách chọn

c có 3 cách chọn

Các số lập được là:      3 x 3 x 3 = 27 ( số)

Đáp số : 27 số

Cách 3: Lập sơ đồ hình cây.

Lập sơ đồ hình cây chính là cụ thể của 2 cách giúp học sinh hiểu và liệt kê ra các số một cách tương đối chính xác hơn, dễ kiểm tra và tránh được những sai sót khi lập số.

Ví dụ: Cho 3 số 5; 6; 8. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số ?

Bài giải:

Số cần tìm là $\overline{abc}$

 

233 bài 5 bài toán lập số

Nội dung video     

Với thời lượng 20: 58 , thầy Nguyễn Thành Long  sẽ giúp đưa tới cho các em các bài tập và lời giải cụ thể của các bài toán đặc trưng, góp phần giúp các em nắm vững dạng toán tạo lập số của dãy số cách đều. Các bài toán trong dạng toán này sẽ giúp các em học sinh lớp 3 biết cách tạo lập số qua đó thực hành làm bài tập liên quan một cách dễ dàng.

Phần 1: Kiến thức cần nhớ

 1. Số có 3 chữ số:  $\overline{abc}$( a khác 0)

a là chữ số hàng trăm

 b là chữ số hàng chục

c là chữ số hàng đơn vị

 1. Phân tích cấu tạo số

123 = 100 + 20 + 3

458 = 400 + 50 + 8

$\overline{abc}$= a x 100 + b x 10 + c

 1. Chữ số

Các chữ số tạo thành số tự nhiên.

Có 10 chữ số: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Phần 2: Bài tập

Bài tập 1: Cho các chữ số 1, 2, 5, 8

 1. Lập được bao nhiêu số có 3 chữ số.
 2. Lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau.
 3. Lập được bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số khác nhau.
 4. Lập được bao nhiêu số lẻ có 3 chữ số khác nhau.

Bài giải:

 1. Lập được bao nhiêu số có 3 chữ số:

Số cần tìm có dạng $\overline{abc}$( a khác 0)

a có 4 cách chọn .

b có 4 cách chọn

c có  cách chọn.

Các số lập được là: 4 x 4 x 4 = 64 ( số )

 1. Các chữ số khác nhau

Số cần tìm có dạng $\overline{abc}$ ( a khác 0)

a có 4 cách chọn

b có 3 cách chọn ( b khác 0)

c có 2 cách chọn

Các số lập được là: 4 x 3 x 2 = 24 ( số)

Chú ý: Khi đề bài yêu cầu lập số chẵn hoặc số lẻ, ta cần ưu tiên chữ số hàng đơn vị.

 1. Lập các số chẵn có 3 chữ số khác nhau.

Số cần lập là : $\overline{abc}$ ( a khác 0)

$\overline{abc}$ là số chẵn nên c = 2 hoặc c = 8

 c có 2 cách chọn

a có 3 cách chọn

b có 2 cách chọn

Các số lập được

3 x 2 x 2 = 12 ( số)

              Đáp số: 12 số

 1. Số cần tìm : $\overline{abc}$

$\overline{abc}$ là số lẻ nên c = 1 hoặc c = 5

c có 2 cách chọn

a có 3 cách chọn

b có 2 cách chọn

Các số lập được là: 3 x 2 x 2 = 12 ( số)

   Đáp số: 12 số

Anh chị phụ huynh có thể tham khảo thêm bài giảng liên quan đến bài toán lập số

Bài toán tạo lập số ( tiết 1)

Bài toán lập số ( tiết 3)

Ngoài ra, VinaStudy còn có các khóa học giúp các con học sinh lớp 3 mở rộng, nâng cao kiến thức Toán của mình như:

Khóa học cơ bản, bám sát sách giáo khoa

Khóa nâng cao

Khóa bồi dưỡng học sinh giỏi

Khóa ôn violympic toán 3

Khóa ôn va luyện toán 3 học kì I

Khóa luyện đề thi violympic

Hệ thống Vinastudy chúc các con học tập thật tốt !

Anh chị phụ huynh tham khảo thêm các khóa học khác của lớp 3:

Các khóa học tiếng anh

Các khóa Toán Tiếng Anh

Các khóa học Tiếng Việt

 

Đề cương khoá học

1. Bài giảng học thử học kì I

2. Bài giảng học thử học kì II

3. Cấp độ 1: Các kĩ thuật và kiến thức cần thiết trong chương trình toán lớp 3

4. Cấp độ 2: Các dạng bài tập trọng tâm nâng cao trong chương trình lớp 3