THI ONLINE - TOÁN 3 - NHÂN SỐ CÓ BA CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 9

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

PHHS Nhật Minh + Phương Linh

***NH2009

Điểm 9,50

2

Đặng Bạch Hằng

***8974

Điểm 9,00

3

PHHS Hồng Thái- Trà My

***5786

Điểm 8,00