Bài 16: Bài toán tính tuổi (tiếp)

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Video bài giảng Bài 16: Bài toán tính tuổi nằm trong khóa học Toán nâng cao lớp 3, được hệ thống giáo dục Vinastudy  giới thiệu tới quí phụ huynh và các em học sinh nhằm mục đích hỗ trợ các em học tập tốt hơn các bài toán tính tuổi.

I . Các dạng toán tính tuổi

Dạng 1: Cho biết tổng và tỉ số tuổi của hai người

Ví dụ: Cách đây 8 năm tổng số tuổi của hai chị em là 24 tuổi. Hiện nay tuổi em bằng $\frac{3}{5}$ tuổi chị. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

Bài giải:

Sau mỗi năm, mỗi người tăng lên 1 tuổi nên tổng số tuổi của hai chị em hiện nay là:

24 + 8 x 2 = 40 ( tuổi)

Sơ đồ:

233 bài 16 bài toán tính tuổi ( tiếp ) hình 1

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5 = 8 ( phần)

Giá trị của một phần là :

40 : 8 = 5 ( tuổi)

Tuổi em hiện nay là:

5 x 3 = 15 ( tuổi)

Tuổi chị hiện nay là:

40 – 15 = 25 ( tuổi)

          Đáp số: chị 25 tuổi

                        Em 15 tuổi

Dạng 2: Cho biết hiệu và tỉ số tuổi của hai người.

Ví dụ : Năm nay anh 17 tuổi và em 8 tuổi. Hỏi cách đây mấy năm thì tuổi anh gấp 4 lần tuổi em ?

Bài giải:

Hiệu số tuổi của anh và em là 17 – 8 = 9 ( tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai anh em không đổi theo thời gian nên ta có sơ đồ:

233 bài 16 bài toán tính tuổi ( tiếp ) hình 2

 

Hiệu số phần bằng nhau là :

4 – 1= 3 ( phần)

Giá trị một phần là:

9 : 3 = 3 ( tuổi)

Tuổi em khi tuổi anh gấp 4 lần tuổi em là:

  3 x 1 = 3 ( tuổi)

Tuổi anh gấp 4 lần tuổi em cách đây số năm là :

8 – 3 = 5 ( năm)

     Đáp số 5 năm

Dạng 3: Cho biết tổng và hiệu số tuổi của hai người

Ví dụ:  Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 36 tuổi. Bố hơn con 24 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài giải:

Tuổi của con là :

(36 – 24 ): 2 = 6 ( tuổi)

Tuổi của bố là :

36 – 6 = 30 ( tuổi )

           Đáp số: Bố: 30 tuổi

                         Con 6 tuổi

  1. Các bài tập

Bài 1: Tuổi ông hơn tuổi cháu là 66 tuổi, biết rằng tuổi ông bao nhiêu năm thì tuổi cháu bấy nhiêu tháng. Tính tuổi của mỗi người?

Bài giải:

Tuổi ông bao nhiêu năm thì tuổi cháu bấy nhiêu tháng mà

1 năm = 12 tháng

Vậy tuổi ông gấp 12 lần tuổi cháu.

Sơ đồ:

233 bài 16 bài toán tính tuổi ( tiếp ) hình 3

Hiệu số phần bằng nhau là:

12 – 1 = 11 ( phần )

Giá trị 1 phần là:

66 : 11 = 6 ( tuổi)

Tuổi của cháu là:

  6 x 1 = 6 ( tuổi)

Tuổi của ông là:

 6 + 66 = 72 ( tuổi)

          Đáp số: cháu 6 tuổi

                       Ông 72 tuổi

Bài 2: Tuổi Lan hai năm nữa sẽ gấp hai lần tuổi Lan cách đây hai năm. Tuổi Hoa 3 năm nữa sẽ gấp 3 lần tuổi Hoa cách đây 3 năm. Hỏi tuổi của mỗi người?

Bài giải:

Từ hai năm trước đến 2 năm sau là:

2 + 2 = 4 ( năm)

Tuổi Lan được biểu diễn bằng sơ đồ :

 233 bài 16 bài toán tính tuổi ( tiếp ) hình 4

Hiệu số phần bằng nhau là:

2 -1 = 1 ( phần )

Giá trị một phần là:

4 : 1 = 1 ( tuổi)

Tuổi của Lan cách đây 2 năm là :

4 : 1 = 4

Tuổi hiện nay của Lan là:

4 + 2 = 6 ( tuổi)

Từ 3 năm trước đây đến 3 năm sau này là:

3 + 3 = 6 ( năm )

Tuổi của Hoa được biểu thị bằng sơ đồ:

233 bài 16 bài toán tính tuổi ( tiếp ) hình 5

Hiệu số phần bằng nhau là :

3 – 1 = 2 ( phần )

Giá trị một phần là

6 : 2 = 3 ( tuổi)                                                                                    

Tuổi của Hoa trước đây 3 năm là

3 x 1 = 3 ( tuổi)

Tuổi của Hoa hiện nay là

3 + 3 = 6 ( tuổi)

     Đáp số: Lan 6 tuổi

                   Hoa 6 tuổi

Bài 3: Tổng số tuổi của ba cha con là 54 tuổi. Tuổi người anh gấp đôi tuổi người em, tuổi người cha gấp đôi tổng số tuổi của hai người con. Tính tuổi mỗi người?

Bài giải:

Sơ đồ:

 233 bài 16 bài toán tính tuổi ( tiếp ) hình 6                   

Tổng số phần bằng nhau là :

 1 + 2 + 6 = 9 ( phần )

Giá trị 1 phần là

54 : 9 = 6 ( tuổi )

Tuổi của em là:

6 x 1 = 6 ( tuổi)

Tuổi của anh là:

6 x 2 = 12 ( tuổi)

Tuổi của cha là

54 – 6 – 12 = 36 ( tuổi )

            Đáp số: Em 6 tuổi, anh 12 tuổi, bố 36 tuổi

Bài 4: Tuổi cha và con cộng lại được 50 tuổi. Tuổi con kém tuổi cha 28 tuổi. Tính tuổi của mỗi người?

Bài giải:

Tuổi của con là:

( 50 – 28 ) : 2 = 11 ( tuổi)

Tuổi của cha là :

11 + 28 = 39 ( tuổi )

         Đáp số : con 11 tuổi

                        cha 39 tuổi

Nội dung video

Với thời lượng 16 : 37, thầy Nguyễn Thành Long  sẽ giúp đưa tới cho học sinh các bài tập và lời giải cụ thể của các bài toán đặc trưng, góp phần giúp các em nắm vững dạng toán đã được học ở trong video trước. Các bài toán trong dạng toán này sẽ giúp các em học sinh lớp 3 biết cách tính ở nhiều dạng bài tập khác nhau.

Ví dụ 1: Tuổi của Huy sau đây 3 năm thì gấp 3 lần tuổi của Huy trước đây 3 năm . Hỏi tuổi của Huy hiện tại là bao nhiêu?

Bài giải:

Sơ đồ:

 233 bài 16 bài toán tính tuổi ( tiếp ) hình 15

Hiệu số tuổi của Huy ở 2 thời điểm là:

3 + 3 = 6 ( tuổi)

Số tuổi của Huy 3 năm trước là:

6 : 2 = 3 ( tuổi)

Số tuổi của Huy hiện tại là:

3 + 3 = 6 ( tuổi)

      Đáp số: 6 tuổi

Ví dụ 2 : Tuổi của Hiếu bằng $\frac{1}{10}$ tuổi của bố và bằng $\frac{1}{8}$ tuổi của mẹ. Bố hơn mẹ 8 tuổi. Hỏi Hiếu bao nhiêu tuổi?

Bài giải:

$\frac{1}{10}$tuổi bố = $\frac{1}{8}$tuổi mẹ

Sơ đồ:

233 bài 16 bài toán tính tuổi ( tiếp ) hình 8

 

Số tuổi của Hiếu là:

8 : 2 = 4 ( tuổi)            

        Đáp số: 4 tuổi

Ví dụ 3 : Hiện nay con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi con bằng $\frac{1}{5}$ tuổi mẹ?

Bài giải:

Tuổi mẹ là : 8 x 4 = 32 tuổi

Khi tuổi con = $\frac{1}{5}$tuổi mẹ

Sơ đồ:

233 bài 16 bài toán tính tuổi ( tiếp ) hình 12 

Hiệu số tuổi mẹ và con

32 – 8 = 24 ( tuổi)

Tuổi con lúc này là:

24 : 4 = 6 ( tuổi)

Vậy trước đây : 8 – 6 = 2 ( năm) thì tuổi của con bằng $\frac{1}{5}$ tuổi mẹ.

Ví dụ 4 :Hiện nay em 4 tuổi còn anh 10 tuổi. Hỏi mấy năm nữa tuổi anh gấp đôi tuổi em ?

Bài giải:

Hiệu số tuổi của anh và em là :

10  4 = 6 ( tuổi)

Khi tuổi anh gấp đôi tuổi em

Sơ đồ:

233 bài 16 bài toán tính tuổi ( tiếp ) hình 11

Tuổi em lúc này là :

6 x 2 = 6 ( tuổi)

Vậy 2 năm sau thì tuổi con bằng $\frac{1}{2}$tuổi anh

6 – 4 = 2

Đáp số: 2 năm

Ngoài ra, VinaStudy còn có các khóa học giúp các con học sinh lớp 3 mở rộng, nâng cao kiến thức Toán của mình như:

Khóa học cơ bản, bám sát sách giáo khoa toán 3

Khóa nâng cao toán 3

Khóa bồi dưỡng học sinh giỏi toán 3

Khóa ôn violympic toán 3

Khóa ôn va luyện toán 3 học kì I

Khóa luyện đề thi violympic toán 3

Hệ thống Vinastudy chúc các con học tập thật tốt !

Anh chị phụ huynh tham khảo thêm các khóa học khác của lớp 3:

Các khóa học tiếng anh lớp 3

Các khóa Toán Tiếng Anh lớp 3

Các khóa học Tiếng Việt lớp 3

Đề cương khoá học

1. Bài giảng học thử học kì I

2. Bài giảng học thử học kì II

3. Cấp độ 1: Các kĩ thuật và kiến thức cần thiết trong chương trình toán lớp 3

4. Cấp độ 2: Các dạng bài tập trọng tâm nâng cao trong chương trình lớp 3