Bài 8: Tổng dãy số cách đều

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Video bài giảng Bài 8: Tổng dãy số cách đều nằm trong khóa học Toán nâng cao lớp 3, được hệ thống giáo dục Vinastudy  giới thiệu tới quí phụ huynh và các em học sinh nhằm mục đích hỗ trợ các em học tập tốt hơn các bài toán về tổng dãy số cách đều. 

Lý thuyết cơ bản

 1. Tìm dãy số của số hạng theo quy luật cách đều.

Số số hạng = ( số cuối – số đầu) : khoảng cách + 1

Số hạng thứ n = ( n – 1 ) x khoảng  cách + Số đầu

Ví dụ 1: cho một dãy số cách đều: 1; 3 ; 5 ; 7; 9; …; 2017. Tìm số số hạng

Bài giải:

Số đầu là: 1

Số cuối là: 2017

Khoảng cách giữa 2 số hạng trong dãy số cách đều : 2

Số các số hạng:

( 2017 – 1 ) : 2 + 1 = 1009

Ví du 2: Cho dãy số 1; 6; 11 ; 16;…; 256. Dãy này có bao nhiêu số hạng?

Bài giải:

Số các số hạng:

(256 – 1): 5 + 1 = 52 ( số)

                    Đáp số: 52 số

2.Tính tổng của dãy cách đều:

Tổng = ( số đầu + số cuối ) x số lượng số hạng : 2

Ví dụ 1:  Tổng của dãy số 1,4,7 , 10, 13 ,…, 94,97,100

Bài giải:

Tổng của dãy số là:

( 1+ 100 ) x 34 : 2 = 1717

                      Đáp số: 1717

Ví dụ 2: Tính tổng của dãy số 1; 3; 5; …; 197; 199

Bài giải:

Số số hạng của dãy là :

( 199 – 1) : 2 + 1 = 100

Tổng của dãy số là:

(199 + 1 ) x 100 : 2 = 10000

   Đáp số: 10000

Nội dung video

Với thời lượng 13:14 , thầy Nguyễn Thành Long  sẽ giúp đưa tới cho các em các bài tập và lời giải cụ thể của các bài toán đặc trưng, góp phần giúp các em năm vững dạng toán tính tổng của dãy số cách đều. Các bài toán trong dạng toán này sẽ giúp các em học sinh lớp 3 biết cách tính tổng của dãy số qua đó thực hành làm bài tập để củng cố những kiến thức về tính tổng của dãy số cách đều.

Phần 1: Kiến thức cần nhớ

 1. Tính số các số hạng

Số số hạng = [( số cuối – số đều) : khoảng cách]+ 1

 1. Tổng của dãy số cách đều

Tổng = [( số cuối + số đầu) x số số hạng] : 2

 1. Chú ý

Dãy số cách đều là dãy số mà hiệu của 2 số hạng liên tiếp không thay đổi.

Ví dụ 1: Cho dãy số 1; 4 ; 7 ;…; 22. Tính tổng của dãy số trên

Bài giải:

Số các số hạng của dãy

( 22 – 1 ) : 3 + 1 = 8 (số)

Tổng của dãy số :

(22 + 1 ) x 8 : 2 = 92 ( số)

Đáp số: 92

Ví dụ 2: Tính tổng sau

 1. 1 + 3 + 5 + … + 17
 2. 4 + 8 + 12 + … + 36
 3. 3 + 6 + 9+ …+ 27
 4. 5 + 10 + 15 +…+ 40

Bài giải

 1. 1 + 3 + 5 + … + 17

Số các số hạng:

( 17 -1 ) : 2 + 1 = 9

Tổng của dãy số:

( 17 + 1) x 9 : 2

= 18 x9 : 2

= ( 18 : 2 ) x 9

= 9 x 9 = 81

 1. 4 + 8 + 12 + … + 36

Số các số số hạng :

( 36 – 4 ) : 4 + 1 = 9 số

Tổng của dãy số:

(36 + 4 ) x 9 : 2

=  40 x 9 : 2

= 180

 1. 3 + 6 + 9+ …+ 27

Số các số hạng ( 27 – 3 ) : 3 + 1 = 9 số

Tổng của dãy số: ( 27 + 3 ) x 9 : 2

                             = 30 x 9 : 2 = 135

 1. 5 + 10 + 15 +…+ 40

Số các số hạng ( 40 + 5 ) : 5 + 1 = 8 số

Tổng của dãy số ( 40 + 5 ) x 8 : 2

                           = 45 x 4 = 180

Ngoài ra, VinaStudy còn có các khóa học giúp các con học sinh lớp 3 mở rộng, nâng cao kiến thức Toán của mình như:

Khóa học cơ bản, bám sát sách giáo khoa

Khóa nâng cao

Khóa bồi dưỡng học sinh giỏi

Khóa ôn violympic toán 3

Khóa ôn va luyện toán 3 học kì I

Khóa luyện đề thi violympic

Hệ thống Vinastudy chúc các con học tập thật tốt !

Anh chị phụ huynh tham khảo thêm các khóa học khác của lớp 3:

Các khóa học tiếng anh

Các khóa Toán Tiếng Anh

Các khóa học Tiếng Việt

 

Đề cương khoá học

1. Bài giảng học thử học kì I

2. Bài giảng học thử học kì II

3. Cấp độ 1: Các kĩ thuật và kiến thức cần thiết trong chương trình toán lớp 3

4. Cấp độ 2: Các dạng bài tập trọng tâm nâng cao trong chương trình lớp 3