THI ONLINE - TOÁN 3 - SỐ LỚN GẤP MẤY LẦN SỐ BÉ

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 9

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Trương Khôi Nguyên

***0199

Điểm 10,00

2

0983984116

***4116

Điểm 10,00

3

Trần Đức Minh

***8786

Điểm 9,00

4

Tiến Đạt

***2665

Điểm 7,50

5

Lớp 5

***1400

Điểm 5,00