FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Lớp 2A có 30 học sinh, lớp 2B có 35 học sinh và lớp 2C có 40 học sinh. Số học sinh của các lớp được chia thành các sao, mỗi sao 5 bạn. Nếu chỉ tính số học sinh của 2 lớp 2B và 2C thì:

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Bài giải :

Nếu chỉ tính số học sinh của 2 lớp 2B và 2C thì:

Lớp 2B có số sao là : 35 : 5 = 7 (sao )

Lớp 2C có số sao là : 40 : 5 =8 ( sao )

Lớp 2B có số sao ít hơn của lớp 2C là : 8 – 7 = 1 ( sao )

Cả 2 lớp có số sao là : 8 + 7 = 15 ( sao )

Vậy : Đáp án đúng là đáp án C

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy