VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Lớp 2A có 30 học sinh, lớp 2B có 35 học sinh và lớp 2C có 40 học sinh. Số học sinh của các lớp được chia thành các sao, mỗi sao 5 bạn. Nếu chỉ tính số học sinh của 2 lớp 2B và 2C thì:

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy