FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Huy có 18 viên bi xanh và 24 viên bi đỏ được đựng trong các hộp. Nếu mỗi hộp đựng 3 viên thì:

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Bài giải:

Nếu mỗi hộp đựng 3 viên thì:

Số hộp đựng bi xanh là: 18 : 3 = 6 ( hộp )

Số hộp đựng bi đỏ là: 24 : 3 = 8 ( hộp )

Số hộp bi xanh ít hơn số hộp bi đỏ là: 8 – 6 = 2 ( hộp )

Vậy: Đáp án đúng là đáp án C

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy