FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Huy có một số bi xanh và bi đỏ đựng trong 4 hộp đều nhau. Nếu có 28 viên bi đỏ và 40 viên bi xanh thì:

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Bài giải:

Nếu có 28 viên bi đỏ và 40 viên bi xanh thì:

Số bi xanh đựng trong mỗi hộp là:

40 : 4 = 10 ( viên )

Số bi đỏ đựng trong mỗi hộp là:

28 : 4 = 7 ( viên )

Vậy : Đáp án đúng là đáp án A

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy