Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Huy có một số bi xanh và bi đỏ đựng trong 4 hộp đều nhau. Nếu có 28 viên bi đỏ và 40 viên bi xanh thì:

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Nếu có 28 viên bi đỏ và 40 viên bi xanh thì:


Số bi xanh đựng trong mỗi hộp là:


40 : 4 = 10 ( viên )


Số bi đỏ đựng trong mỗi hộp là:


28 : 4 = 7 ( viên )


Vậy : Đáp án đúng là đáp án A

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy