FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tổ 1 trồng được 12 cây, tổ 2 trồng được 18 cây thành các hàng. Nếu mỗi hàng trồng 3 cây thì:

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Bài giải :

Nếu mỗi hàng trồng 3 cây thì :

Số hàng cây của tổ 1 là : 12 : 3 = 4 ( hàng )

Số hàng cây của tổ 2 là : 18 : 3 = 6 ( hàng )

Số hàng cây của tổ một ít hơn của tổ hai là : 6 – 4 = 2 ( hàng )

Số hàng cây của cả hai tổ trồng được là : 4 + 6 = 10 ( hàng )

Vậy : Đáp án đúng là đáp án B

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy