VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Huy có 18 viên bi xanh và 24 viên bi đỏ được đựng trong các hộp. Nếu mỗi hộp bi xanh đựng 3 viên và mỗi hộp bi đỏ đựng 6 viên thì:

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy