Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Huy có một số bi gồm 4 loại trong đó có 12 viên bi xanh, 16 viên bi đỏ, 28 viên bi tím và 24 viên bi vàng. Nếu Huy chia đều số bi vào các hộp, mỗi hộp 4 viên thì:

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải :


Nếu Huy chia đều số bi vào các hộp, mỗi hộp 4 viên thì:


Số hộp đựng bi xanh là: 12 : 4 = 3 ( hộp )


Số hộp đựng bi vàng là: 24 : 4 = 6 ( hộp )


Số hộp đựng bi đỏ là: 16 : 4 = 4 ( hộp )


Số hộp đựng bi tím là: 28 : 4 = 7 ( hộp )


Số hộp đựng bi xanh ít hơn số hộp đựng bi vàng là :


6 – 3 = 3 ( hộp )


Vậy : Đáp án đúng là đáp án A

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy