VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Huy có một số bi gồm 4 loại trong đó có 12 viên bi xanh, 16 viên bi đỏ, 28 viên bi tím và 24 viên bi vàng. Nếu Huy chia đều số bi vào các hộp, mỗi hộp 4 viên thì:

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy