FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Huy có một số bi gồm 4 loại trong đó có 12 viên bi xanh, 16 viên bi đỏ, 28 viên bi tím và 24 viên bi vàng. Nếu Huy chia đều số bi vào các hộp, mỗi hộp 4 viên thì:

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Bài giải :

Nếu Huy chia đều số bi vào các hộp, mỗi hộp 4 viên thì:

Số hộp đựng bi xanh là: 12 : 4 = 3 ( hộp )

Số hộp đựng bi vàng là: 24 : 4 = 6 ( hộp )

Số hộp đựng bi đỏ là: 16 : 4 = 4 ( hộp )

Số hộp đựng bi tím là: 28 : 4 = 7 ( hộp )

Số hộp đựng bi xanh ít hơn số hộp đựng bi vàng là :

6 – 3 = 3 ( hộp )

Vậy : Đáp án đúng là đáp án A

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy