FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Huy có 25 que tính, Hoàng có 20 que tính. Các que tính được chia thành các bó đều nhau. Nếu Huy cho Hoàng 1 que tính và mỗi bó có 3 que tính thì:

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Bài giải :

Nếu Huy cho Hoàng 1 que tính và mỗi bó có 3 que tính thì:

Huy còn lại số que tính là : 25 – 1 = 24 ( que )

Hoàng có số que tính là : 20 + 1 = 21 ( que )

Huy có số bó que tính là : 24 : 3 = 8 ( bó )

Hoàng có số bó que tính là : 21 : 3 = 7 ( bó )

Huy có nhiều hơn Hoàng số bó que tính là : 8 – 7 = 1 ( bó )

Tổng số bó que tính cả hai bạn có là : 7 = 8 = 15 ( bó )

Vậy : Đáp án đúng là đáp án B

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy