Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Huy có 25 que tính, Hoàng có 20 que tính. Các que tính được chia thành các bó đều nhau. Nếu Huy cho Hoàng 1 que tính và mỗi bó có 3 que tính thì:

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải :


Nếu Huy cho Hoàng 1 que tính và mỗi bó có 3 que tính thì:


Huy còn lại số que tính là : 25 – 1 = 24 ( que )


Hoàng có số que tính là : 20 + 1 = 21 ( que )


Huy có số bó que tính là : 24 : 3 = 8 ( bó )


Hoàng có số bó que tính là : 21 : 3 = 7 ( bó )


Huy có nhiều hơn Hoàng số bó que tính là : 8 – 7 = 1 ( bó )


Tổng số bó que tính cả hai bạn có là : 7 = 8 = 15 ( bó )


Vậy : Đáp án đúng là đáp án B

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy