VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Ba thửa ruộng thu hoạch được tất cả 788kg thóc. Biết thửa ruộng thứ nhất  thu hoạch được 212kg. Nếu thửa ruộng thứ hai thu được 323kg thì:

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy