FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Ba thửa ruộng thu hoạch được tất cả 788kg thóc. Biết thửa ruộng thứ nhất  thu hoạch được 212kg. Nếu thửa ruộng thứ hai thu được 323kg thì:

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Bài giải:

Nếu thửa ruộng thứ hai thu được 323kg thì:

Thửa ruộng thứ ba thu được số thóc là:

788 – 212 - 323 = 253 ( kg )

Thửa ruộng thứ ba thu được nhiều hơn thửa ruộng thứ nhất là:

253 – 212 = 41 ( kg )

Vậy: Đáp án đúng là đáp án C

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy