VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Huy có 13 viên bi, Huyền có 4 viên bi, Hoàng có 6 viên bi. Nếu Hoàng và Huyền mỗi bạn có thêm 1 viên bi nữa thì:

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy