FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Huy có 13 viên bi, Huyền có 4 viên bi, Hoàng có 6 viên bi. Nếu Hoàng và Huyền mỗi bạn có thêm 1 viên bi nữa thì:

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Bài giải:

Nếu Hoàng và Huyền mỗi bạn có thêm 1 viên bi nữa thì:

Hoàng có số viên bi là: 6 + 1 = 7 ( viên )

Huyền có số viên bi là: 4 + 1 = 5 ( viên )

Huy có nhiều hơn Hoàng số viên bi là : 13 – 7 = 6 ( viên )

Huy có nhiều hơn Huyền số viên bi là : 13 - 5 = 8 ( viên )

Vậy : Đáp án đúng là đáp án B

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy