VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Lớp 2A có 40 học sinh, lớp 2B có 36 học sinh, lớp 2C có 37 học sinh, lớp 2D có 32 học sinh. Nếu chuyển 4 học sinh từ lớp 2C sang lớp 2D thì:

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:

Nếu chuyển 4 học sinh từ lớp 2C sang lớp 2D thì:

Lớp 2C còn lại số học sinh là: 37 – 4 = 33 ( bạn )

Lớp 2D có số học sinh là: 32 + 4 = 36 ( bạn )

Số học sinh của lớp 2C ít hơn của lớp 2B là:

36 - 33 = 3 (bạn)

Số học sinh của lớp 2D ít hơn của lớp 2A là:

40 – 36 = 4 ( bạn )

Vậy: Đáp án đúng là đáp án B

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy