VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Lớp 2A có 40 học sinh, lớp 2B có 36 học sinh, lớp 2C có 37 học sinh, lớp 2D có 32 học sinh. Nếu chuyển 4 học sinh từ lớp 2C sang lớp 2D thì:

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy