FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Bốn lớp của khối 2 có tất cả 12 bạn học sinh giỏi. Nếu lớp 2A có 3 bạn học sinh giỏi thì:

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Bài giải:

Nếu lớp 2A có 3 bạn học sinh giỏi thì:

Số học sinh giỏi của 3 lớp còn lại sẽ là: 12 – 3 = 9 ( bạn )

Số học sinh giỏi của lớp 2A ít hơn của 3 lớp còn lại là:

9 – 3 = 6 ( bạn )

Vậy:  Đáp án đúng là đáp án C.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy