Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Bốn lớp của khối 2 có tất cả 12 bạn học sinh giỏi. Nếu lớp 2A có 3 bạn học sinh giỏi thì:

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Nếu lớp 2A có 3 bạn học sinh giỏi thì:


Số học sinh giỏi của 3 lớp còn lại sẽ là: 12 – 3 = 9 ( bạn )


Số học sinh giỏi của lớp 2A ít hơn của 3 lớp còn lại là:


9 – 3 = 6 ( bạn )


Vậy:  Đáp án đúng là đáp án C.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy