VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Khối 2 thu nộp giấy vụn: Lớp 2A thu nộp được 15kg, lớp 2B thu nộp được 18kg, lớp 2C thu nộp được 21kg, lớp 2D thu nộp được 31kg. Nếu lớp 2B thu nộp thêm được 1kg nữa thì:

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy