FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Khối 2 thu nộp giấy vụn: Lớp 2A thu nộp được 15kg, lớp 2B thu nộp được 18kg, lớp 2C thu nộp được 21kg, lớp 2D thu nộp được 31kg. Nếu lớp 2B thu nộp thêm được 1kg nữa thì:

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Bài giải :

Nếu lớp 2B thu nộp thêm được 1kg nữa thì :

Lớp 2B  thu nộp được tất cả là: 18 + 1 = 19 ( kg )

Số giấy vụn lớp 2B thu nộp được sẽ ít hơn của lớp 2C là:

21 – 19 = 2 ( kg )

Số giấy vụn lớp 2B thu nộp được sẽ ít hơn của lớp 2D là:

31 -19 = 12 ( kg )

Vậy: Đáp án đúng là đáp án A

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy