VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Khối 2 thu nộp giấy vụn: Lớp 2A thu nộp được 15kg, lớp 2B thu nộp được 18kg, lớp 2C thu nộp được 21kg, lớp 2D thu nộp được 31kg. Nếu lớp 2A thu nộp thêm được 3kg nữa thì:

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:

Nếu lớp 2A thu nộp thêm được 3kg nữa thì:

Lớp 2A thu nộp được tất cả là: 15 + 3 = 18 ( kg )

Số giấy vụn lớp 2A thu nộp được sẽ ít hơn của lớp 2C là:

21 – 18 = 3 ( kg )

Số giấy vụn lớp 2A thu nộp được sẽ ít hơn của lớp 2D là:

31 -18 = 13 ( kg )

Vậy: Đáp án đúng là đáp án B

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy