FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Khối 1 có 81 học sinh trong đó có 43 bạn nam. Khối 2 có 91 học sinh trong đó có 52 bạn nữ. Nếu khối 1 có thêm 3 bạn  nữ nữa thì:

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Bài giải:

Khối 1 có số bạn nữ là: 81 – 43 = 38 (bạn)

Khối 2 có số bạn nam là: 91 – 52 = 39 (bạn)

Nếu khối 1 có thêm 3 bạn  nữ nữa thì:

Khối 1 có số bạn nữ là: 38 + 3 = 41 (bạn)

Số bạn nữ của khối 1 nhiều hơn số bạn nam của khối 2 là: 41 – 39 = 2 (bạn)

Vậy: Đáp án đúng là đáp án B

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy