VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Khối 1 có 81 học sinh trong đó có 43 bạn nam. Khối 2 có 91 học sinh trong đó có 52 bạn nữ. Nếu khối 1 có thêm 3 bạn  nữ nữa thì:

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy