FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tổ 1 trồng được 21 cây, tổ 2 trồng được 31 cây, tổ 3 trồng được ít hơn tổ 1 là 5 cây, tổ 4 trồng được ít hơn tổ 2 là 4 cây. Nếu giảm số cây tổ 4 trồng được đi 2 cây thì:

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Bài giải:

Tổ 3 trồng được số cây là: 21 – 5 = 16 (cây)

Tổ 4 trồng được số cây là: 31 – 4 = 27 (cây)

Nếu giảm số cây tổ 4 trồng được đi 2 cây thì:

Tổ 4 trồng được số cây là: 27- 2 = 25 (cây)

Tổ 1 và tổ 4 trồng được số cây là: 21 + 25 = 46 (cây)

Vậy: Đáp án đúng là đáp án A

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy