VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Tổ 1 trồng được 21 cây, tổ 2 trồng được 31 cây, tổ 3 trồng được ít hơn tổ 1 là 5 cây, tổ 4 trồng được ít hơn tổ 2 là 4 cây. Nếu giảm số cây tổ 4 trồng được đi 2 cây thì:

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Khoá học liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy