FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Lớp 2A có 38 học sinh trong đó có 16 bạn nữ, lớp 2B có 32 học sinh trong đó có 18 bạn nam. Nếu chuyển 3 bạn nam từ lớp 2A sang lớp 2B thì:

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Bài giải:

Lớp 2A có số bạn nam là: 38 – 16 = 22 (bạn)

Lớp 2B có số bạn nữ là: 32 – 18 = 14 (bạn)

Nếu chuyển 3 bạn nam từ lớp 2A sang lớp 2B thì:

Lớp 2A có số bạn nam là: 22 – 3 = 19 (bạn)

Lớp 2B có số bạn nam là: 18 + 3 = 21 (bạn)

Lớp 2A có số bạn nam nhiều hơn số bạn nữ là: 19 – 16 = 3 (bạn)

Lớp 2B có số bạn nam nhiều hơn số bạn nữ là: 21 – 14 = 7 (bạn)

Vậy: Đáp án đúng là đáp án A

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy