FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Có 3 bao chưa tất cả 68kg gạo. Nếu bao thứ nhất chứa 22kg, bao thứ hai chứa 33kg thì:

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Bài giải:

Nếu bao thứ nhất chứa 22kg, bao thứ hai chứa 33kg thì:

Bao thứ ba chứa số gạo là: 68 – 22 – 33 = 13 (kg)

Bao thứ ba chứa ít hơn bao thứ nhất số gạo là: 22 – 13 = 9 (kg)

Vậy: Đáp án đúng là đáp án C

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy