VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Có 3 tổ trồng cây. Biết rằng số cây của tổ 1 trồng được là 16 cây, tổ 2 trồng được nhiều hơn tổ 1 là 3 cây. Nếu tổ 3 trồng được nhiều hơn tổ 2 là 3 cây thì:

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy