FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Có 3 tổ trồng cây. Biết rằng số cây của tổ 1 trồng được là 16 cây, tổ 2 trồng được nhiều hơn tổ 1 là 3 cây. Nếu tổ 3 trồng được nhiều hơn tổ 2 là 3 cây thì:

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Bài giải:

Số cây của tổ 2 trồng được là: 16 + 3 = 19 (cây)

Nếu tổ 3 trồng được nhiều hơn tổ 2 là 3 cây thì:

Tổ 3 trồng được số cây là: 19 + 3 = 22 (cây)

Số cây trồng được của tổ 1 và tổ 3 là: 16 + 22 = 38 (cây)

Số cây trồng được của tổ 2 và 3 là: 19 + 22 = 41 (cây)

Vậy: Đáp án đúng là đáp án C

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy