Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Có 3 tổ trồng cây. Biết rằng số cây của tổ 1 trồng được là 16 cây, tổ 2 trồng được nhiều hơn tổ 1 là 3 cây. Nếu tổ 3 trồng được nhiều hơn tổ 2 là 3 cây thì:

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Số cây của tổ 2 trồng được là: 16 + 3 = 19 (cây)


Nếu tổ 3 trồng được nhiều hơn tổ 2 là 3 cây thì:


Tổ 3 trồng được số cây là: 19 + 3 = 22 (cây)


Số cây trồng được của tổ 1 và tổ 3 là: 16 + 22 = 38 (cây)


Số cây trồng được của tổ 2 và 3 là: 19 + 22 = 41 (cây)


Vậy: Đáp án đúng là đáp án C

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy