VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Có 3 tổ trồng cây. Biết rằng số cây của tổ 1 trồng được là 16 cây, tổ 2 trồng được nhiều hơn tổ 1 là 3 cây. Nếu tổ 3 trồng được ít hơn tổ 1 là 2 cây thì:

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:

Số cây của tổ 2 trồng được là: 16 + 3 = 19 (cây)

Nếu tổ 3 trồng được ít hơn tổ 1 là 2 cây thì:

Tổ 3 trồng được số cây là: 16 – 2 = 14 (cây)

Số cây trồng được của tổ 1 và tổ 3 là: 16 + 14 = 30 (cây)

Số cây trồng được của tổ 2 và tổ 3 là: 19 + 14 = 33 (cây)

Vậy: Đáp án đúng là đáp án A

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy