VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một cửa hàng bán vải trong 4 ngày. Ngày thứ nhất bán được 17m vải, ngày thứ hai bán được 24m vải. Nếu ngày thứ ba bán ít hơn ngày thứ hai 6m vải thì:

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy