FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Một cửa hàng bán vải trong 4 ngày. Ngày thứ nhất bán được 17m vải, ngày thứ hai bán được 24m vải. Nếu ngày thứ ba bán nhiều  hơn ngày thứ nhất 8m vải thì:

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Bài giải:

Nếu ngày thứ ba bán nhiều hơn ngày thứ nhất 8m vải thì:

Ngày thứ ba bán được số mét vải là: 17 + 8 = 25 (m)

Ngày thứ nhất và ngày thứ ba cửa hàng đó bán được là: 17 + 25 = 42 (m)

Ngày thứ hai và ngày thứ ba cửa hàng đó bán được là: 24 + 25 = 49 (m)

Vậy: Đáp án đúng là đáp án B

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy