FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tổ 1 trồng được 17 cây, tổ 2 trồng được 18 cây, tổ 3 trồng được 27 cây, tổ 4 trồng được 26 cây. Nếu giảm số cây trồng được của tổ 2 đi 2 cây thì:

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Bài giải:

Nếu giảm số cây trồng được của tổ 2 đi 2 cây thì:

Tổ 2 trồng được số cây là: 18 – 2 = 16 (cây)

Tổ 2 và tổ 3 trồng được số cây là: 16 + 27 = 43 (cây)

Tổ 2 và tổ 4 trồng được số cây là:  16 + 26 = 42 (cây)

Vậy: Đáp án đúng là đáp án B

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy