VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Tổ 1 trồng được 17 cây, tổ 2 trồng được 18 cây, tổ 3 trồng được 27 cây, tổ 4 trồng được 26 cây. Nếu giảm số cây trồng được của tổ 2 đi 2 cây thì:

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy