FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tổ 1 trồng được 17 cây, tổ 2 trồng được 18 cây, tổ 3 trồng được 27 cây, tổ 4 trồng được 26 cây. Nếu tổ 1 trồng thêm 1 cây nữa thì:

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Bài giải:

Nếu tổ 1 trồng thêm 1 cây nữa thì:

Tổ 1 trồng được số cây là: 17 + 1 = 18 (cây)

Tổ 1 và tổ 2 trồng được số cây là: 18 + 18 = 36 (cây)

Tổ 1 và tổ 3 trồng được số cây là: 18 + 27 = 45 (cây)

Vậy: Đáp án đúng là đáp án A

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy