Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Chu vi của một hình tam giác là 68 cm. Hỏi nếu tăng mỗi cạnh của tam giác thêm 5 cm thì chu vi hình tam giác đó là bao nhiêu ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Chu vi hình tam giác đó là :


68 + 5 x 3 = 83 (cm)


Đáp án : 83 cm.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy