VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Có một số lượng dầu, nếu thêm vào 2l nữa thì vừa đủ đựng vào 9 can mỗi can 3l.

Hỏi số lượng dầu ban đầu là bao nhiêu lít ?

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy