Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Nếu thứ bảy tuần này là ngày 26 thì thứ ba tuần trước là ngày … ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Thứ bày tuần trước ngày:


26 - 7 = 19


Thứ 6 tuần trước là ngày 17, thứ 5 tuần trước là ngày 16, thứ ba tuần trước là ngày 15


 


Đáp án : ngày 15

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy