VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Nhà bác An nuôi một đàn gà, trong đó số gà mái nhiều hơn số gà trống là 120 con. Vừa rồi bác bán đi tất cả 30 con gà trống. Hỏi bây giờ số gà mái nhiều hơn số gà trống là bao nhiêu con ?

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy