Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Nhà bác An nuôi một đàn gà, trong đó số gà mái nhiều hơn số gà trống là 120 con. Vừa rồi bác bán đi tất cả 30 con gà trống. Hỏi bây giờ số gà mái nhiều hơn số gà trống là bao nhiêu con ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bây giờ số gà mái nhiều hơn số gà trống số con là :


120 + 30 = 150 (con)


Đáp án : 150 con

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy