Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Đem chia một khối lượng gạo thành các túi nhỏ, mỗi túi 3 kg thì được tất cả 10 túi và còn thừa 2 kg. Tính khối lượng gạo đó ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Khối lượng gạo đó là :


3 x 10 + 2 = 32 (kg)


Đáp án : 32 kg.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy