VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Cho hình vẽ bên. Biết AB = CD = 4cm ; AD = BC = 3cm ; AC = 5cm.

Tính tổng chu vi tất cả các hình tam giác trong hình ?

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Khoá học liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy