VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Một hình tứ giác có chu vi bằng 40 cm. Người ta giảm đều mỗi cạnh của hình tứ giác đó đi 2 cm thì được một hình tứ giác mới. Tính chu vi tứ giác mới đó ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Giảm đều mỗi cạnh của hình tứ giác đó đi 2 cm thì chu vi tứ giác giảm đi là :

2 x 4 = 8 (cm)

Chu vi tứ giác mới là :

40 – 8 = 32 (cm)

Đáp án : 32 cm

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy