FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Một hình tứ giác có chu vi bằng 28cm. Người ta tăng đều mỗi cạnh của hình tứ giác đó thêm 2 cm thì được một hình tứ giác mới. Tính chu vi hình tứ giác mới đó ?

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Tăng đều mỗi cạnh của hình tứ giác đó thêm 2 cm thì chu vi tứ giác tăng thêm là :

2 x 4 = 8 (cm)

Chu vi tứ giác mới là :

28 + 8 = 36 (cm)

Đáp án : 36 cm

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy