VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Cho một hình tam giác có chu vi bằng 30 cm. Người ta giảm đều mỗi cạnh của hình tam giác đó đi 4 cm thì được một hình tam giác mới. Tính chu vi hình tam giác mới ?

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy