VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một  hình tam giác có chu vi bằng 18 dm. Người ta tăng đều mỗi cạnh của tam giác đó thêm 3 dm thì được một hình tam giác mới. Tính chu vi hình tam giác mới ?

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Khoá học liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy