Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Trong một hộp bút chì màu có tất cả 36 bút màu đỏ và 28 bút màu xanh. Hỏi nếu không được nhìn vào hộp thì phải lấy ra trong hộp ít nhất bao nhiêu chiếc bút để chắc chắn lấy được 1 chiếc bút màu đỏ ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Phải lấy ra ít nhất số chiếc bút là :


28 + 1 = 29 (chiếc bút)


Đáp án : 29 chiếc bút.        

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy