VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Trong một hộp bút chì màu có tất cả 36 bút màu đỏ và 28 bút màu xanh. Hỏi nếu không được nhìn vào hộp thì phải lấy ra trong hộp ít nhất bao nhiêu chiếc bút để chắc chắn lấy được 1 chiếc bút màu đỏ ?

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy