VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Đem chia một khối lượng gạo thành các túi nhỏ, mỗi túi 3 kg thì được tất cả 20 túi và còn thừa 1kg. Tính khối lượng gạo đó ?

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy