VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Đường gấp khúc có độ dài các cạnh lần lượt là : 8 cm; 7 cm; 15 cm; 2 dm. Vậy độ dài đường gấp khúc đó là … dm?.

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy