Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Đường gấp khúc có độ dài các cạnh lần lượt là : 8 cm; 7 cm; 15 cm; 2 dm. Vậy độ dài đường gấp khúc đó là … dm?.

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

2dm = 20 cm


Độ dài đường gấp khúc đó là :


8 + 7 + 15 + 20 = 50 (cm) = 5 dm


Đáp án : 5dm

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy