FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tìm một số biết rằng lấy số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau trừ đi số đó thì được số nhỏ nhất có 2 chữ số giống nhau. Số cần tìm là :

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Bài giải: 

Số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau là: 98

Số nhỏ nhất có 2 chữ số giống nhau là: 11

Số cần tìm là: 

98 - 11 = 87 

Đáp số: 87

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy