VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Tổng của 2 số là số lớn nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của nó bằng 8, số hạng thứ nhất là 89. Vậy số hạng thứ hai là :

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy