VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Có một khối lượng gạo, nếu có thêm 1 kg nữa thì đủ chia thành 30 túi, mỗi túi 3 kg. Tính khối lượng gạo đó.

Trả lời : Khối lượng gạo là … kg

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy