VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Có một số lượng dầu, nếu thêm vào 2 lít nữa thì vừa đủ đựng vào 9 can mỗi can 3 lít. Hỏi số lượng dầu ban đầu là bao nhiêu lít ?

Trả lời: Lượng dầu ban đầu là … lít

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy