Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Có 20 túi gạo mỗi túi 4kg và 1 túi 5 kg. Tính khối lượng của 21 túi gạo đó ?


Trả lời: Khối lượng của 21 túi gạo đó là … kg

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Khối lượng của 21 túi gạo đó là :


4 x 20 + 5 = 85 (kg)


Đáp số: 85 kg.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy