VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Có 20 túi gạo mỗi túi 4kg và 1 túi 5 kg. Tính khối lượng của 21 túi gạo đó ?

Trả lời: Khối lượng của 21 túi gạo đó là … kg

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy