VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Có 10 túi gạo, mỗi túi đựng 4 kg. Hỏi số gạo đó nếu đựng vào các túi, mỗi túi 5kg thì được tất cả bao nhiêu túi ?

Trả lời : Được tất cả … túi

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy