VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Mỗi túi gạo cân nặng 5 kg. Hỏi 9 túi như thế cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Trả lời : 9 túi như thế cân nặng … kg.

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy